Fotoluminiscentne trake

Ispad napajanja na radnom mjestu povećava rizik od nesreća. Fotoluminiscentne trake imaju sposobnost akumuliranja i nakon toga oslobađanja svjetlosne energije, a svijetle zelenim svjetlom u mraku. Time se osigurava dovoljna osvijetljenost prolaza, stepeništa, ulaza i izlaza. Njihova korisnost može se vidjeti i u slučaju požara. Vruć dim se diže i uzrokuje mnoge probleme u višim katovima. Stanovnici brzo mogu zalutati. Fotoluminiscentne trake nalijepljene su na zidnim letvama, vratnim okvirima, kvakama,… jer svijetle u mraku i na taj način ljudima omogućuju sigurno i brzo kretanje putom sve do izlaza, čime sebi mogu spasiti život.

Reflektirajuće trake

Naše samoljepljive, reflektirajuće trake možete koristiti tamo gdje je potrebna dobra vidljivost. Stoga su najkorisniji na tamnim mjestima ili gdje je smanjena vidljivost. Osvijetljene trake reflektiraju svjetlost i upozoravaju o mogućim opasnostima na cesti.

Trake za upozorenje

Upozoravajuće trake koriste se za obilježavanje privremenih radilišta, barikada, izložba i prezentacija, za označavanje cijevi pod zemljom i sl.