Fotoluminiscentne trake

Nestanak struje na radnom mjestu povećava opasnost od nesreća. Fotoluminiscentne trake upijaju svjetlost i svijetle zeleno u tami. Osiguravaju da su prijelazi, stepenice, ulazi i izlazi dovoljno osvijetljeni.

Njihova korisnost pokazuje se i u slučaju požara. Vrući dim podiže se i prouzročava brojne poteškoće na višim katovima. Stanari se mogu brzo izgubiti. Fotoluminiscentne trake zalijepljene na zidne letve, okvire vrata, kvake,,… u tami emitiraju svjetlost i tako ljudima omogućuju da se sigurno i brzo pomiču prema izlazu i spase svoj život.

Vrste fotoluminiscentnih traka:

S obzirom na namjenu:

  • Fotoluminiscentne trake za označavanje – za oznake na zidovima, stepenicama,…sve površine za pješake
  • Protuklizne fotoluminiscentne trake – za označavanje stepenica i svih podnih površina na kojima želimo osigurati sigurno koračanje
  • Podne fotoluminiscentne trake za označavanje (PermaSafety) – izvanredno izdržljive trake za označavanje skladišta, tvornica,…
  • Fotoluminiscentne podne sigurnosne oznake – znak za izlaz u slučaju nužde lijevo ili desno ili strelica
  • Fotoluminiscentne trake za usmjeravanje – za vođenjea vidljive su i preko dana
  • Hazard fotoluminiscentne trake – za upozorenja, crna/svjetleća. Učinkovite i preko dana

Ovisno o jačini svjetlosti:

  • svjetleće – standardne trake koje svijetle u tami
  • super svjetleće – super i premium svjetleće trake svijetle jače i duže. U skladu sa DIN 67510 standardom